Geschiedenis

Dorpswinkel

Sinds lange tijd is er een buurtwinkel in Ilpendam gevestigd. Deze is op 5 januari 2009 opgericht en 12,5 jaar lang geëxploiteerd door toenmalig eigenaresse Anne le Gloahec onder de naam ‘Anne & Co‘. In verband met privéomstandigheden heeft Anne de winkel in februari 2021 overgedragen aan nieuwe eigenaars – Erik en Monique Schoorstra – die het pand van haar gingen huren. Erik en Monique hebben toen de winkel gedurende een jaar geëxploiteerd onder de naam ‘Rikkie’s minimarkt‘. De winkel dreigde definitief haar deuren te moeten sluiten toen Erik en Monique begin 2022 besloten om de winkelactiviteiten per 1 juni 2022 te staken.

Werkgroep

Toen in februari 2022 bekend werd dat de winkel zou gaan sluiten is een aantal buurtgenoten samengekomen om deze situatie te bespreken. Een groep bestaande uit betrokken die geen van allen de ambitie hadden om een winkel te gaan uitbaten maar die – onder meer vanuit eigenbelang – heel graag een dorpswinkel wilden behouden en gezamenlijk wilden uitzoeken wat er mogelijk was. Vanaf toen was de werkgroep ‘Werk aan de (Dorps)Winkel’ een feit.

Elke maandagavond werd er vergaderd, zijn de persoonlijke drijfveren besproken en zijn de omzetcijfers uit het verleden van zowel Anne & Co als Rikkie’s minimarkt bestudeerd. Al snel is toen het idee ontstaan om van de winkel een participatiewinkel te maken en is er contact geweest met een tweetal andere dorpswinkels die al eerder op basis van dat concept zijn gaan werken.

Een participatieconcept door:

 1. De gezamenlijke aankoop van het winkelpand door buurtgenoten en hun een sociaal rendement te bieden (zodat de huur van de winkel laag kan blijven)
 2. De inzet van een beperkt aantal betaalde krachten, aangevuld met vrijwilligers (zodat de personeelskosten beperkt kunnen blijven)

De uitstraling en het (veelal lokaal ingekochte) assortiment zou – waar mogelijk – hetzelfde blijven.

De werkgroep bestond uit de volgende leden:

Tot mei 2022:

 • Sander van der Heijden
 • Lotte van Schoonhoven
 • Melvin Broekaart
 • Pieter Paul Verheggen
 • Jurre de Vos
 • Hanna Hilhorst
 • Yoran Hensel

Foto: Pascal Fielmich

Vanaf mei 2022:

 • Sander van der Heijden
 • Lotte van Schoonhoven
 • Melvin Broekaart
 • Pieter Paul Verheggen
 • Daphne Alberding

Juridische opzet

De oplossing zoals geïmplementeerd bestaat uit twee stichtingen:

 1. Stichting Winkelpand Ilpendam
  Vanuit deze stichting is het pand aangekocht
 2. Stichting Dorpswinkel Ilpendam
  Vanuit deze stichting wordt de winkelexploitatie uitgevoerd. Deze stichting betaalt huur aan de Stichting Winkelpand Ilpendam

Na een enquête en mediacampagne zijn er voldoende financiers gevonden die gezamenlijk de benodigde gelden hebben ingelegd. Op 26 augustus 2022 is vervolgens het pand aangekocht. De sociale rente van 1% wordt jaarlijks uitgekeerd aan de financiers waarbij de winkel het dubbele inlegt zodat er een ruimte in de begroting ontstaat voor onderhoud aan het pand.

Opening Anne & Co

Op zaterdag 27 augustus is de dorpswinkel door de burgemeester van Waterland (Marian van der Weele) geopend. Ter ere van oud oprichtster Anne le Gloahec – voor het lef en al haar werk de eerste 12,5 jaar – heeft de winkel de handelsnaam “Anne & Co” gekregen. Wel is – met dank aan grafisch ontwerper Kelly Gijsen – een nieuw logo ontworpen waarin de ondertitel “Onze dorpswinkel” tot uitdrukking brengt dat het een participatiewinkel betreft: